The Drańcza Index

The Families of Drańcza Polska and the Surrounding Communities in Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland

Rodzin Drańcza Polska i okolicznych gmin w Radziwiłłów, Dubno, Wołyń, Polska

Tree: Drancza


Tree Name  Drancza 
Individuals  5,767 
Families  1,921 
Sources  66 
Owner  Kori Maleski 
E-mail Address  kori.maleski@gmail.com 

More statistics